Eficientizarea consumului de energie al tuturor organizatiilor precum si identificarea surselor alternative de energie care sa suplineasca un necesar in continua crestere reprezinta o prioritate dar si o provocare a perioadei curente.
     
 
Previziunile pentru urmatorii ani, care sugereaza o crestere continua costului energiei conventionale precum si presiunea din ce in ce mai mare in directia reducerii gazelor cu efect de sera va obliga la o gandire in directia eficientizarii managementului energiei.
     
 
Astfel, exista o cerinta tot mai stricta asupra companiilor de a-si demonstra responsabilitatea in ceea ce priveste protectia si conservarea mediului, in fata clientilor, autoritatilor, angajatilor si altor parti interesate
     
Daffodil ofera servicii de consultanta pentru sisteme de management al calitatii conform:
ISO 9001 Sistem de management al calitatii aplicabil oricarui domeniu de activitate
ISO/ TS 16949 Sistem de management al calitatii aplicabil industriei auto
ISO 13485 Sistem de management al calitatii aplicabil industriei producatoare de dispozitive medicale
AS/EN/JISQ 9100 Sistem de management al calitatii aplicabil industriei aeronautice
TL 9000 Sistem de management al calitatii aplicabil industriei telecomunicatiilor

 
Initierea procesului
Analiza solicitarii privind acordarea de consultanta si discutii cu managementul organizatiei pentru stabilirea termenului de finalizare, analiza si semnarea contractului de consultanta.
 
Evaluare initiala (audit diagnoza)
- Identificarea si analiza activitatilor derulate de organizatie pentru stabilirea domeniului de aplicare a sistemului de management;
- Analiza modului de lucru al organizatiei (elemente tehnico-organizatorice si practici curente);
- Analiza resurselor de care dispune organizatia : resurse umane si identificarea functiilor, conditiile de infrastructura (spatii, echipamente,   etc);
- Analiza sistemului de inregistrari utilizat de organizatie.
 
Proiectarea sistemului
- Elaborarea organigramei si stabilirea liniilor de autoritate si responsabilitate in cadrul compartimentelor/departamentelor/serviciilor;
- Identificarea proceselor organizatiei;
- Identificarea cerintelor legale aplicabile;
- Stabilirea listei cu documentatia ce va fi elaborata in cadrul sistemului de management.
 
Elaborarea documentatiei sistemului de management
- Manualul sistemului de management;
- Proceduri de sistem;
- Proceduri operationale/ de proces/ instructiuni de lucru (numarul lor este conditionat de natura si complexitatea domeniului de activitate si de
  standardele ce vor fi utilizate ca documente de referinta.
 
Instruirea
Instruirea personalului (management si personal operator) cu cerintele sistemului de management si cerintele documentatiei elaborate.
 
Acordarea de asistenta in implementarea sistemului de management
Instruirea responsabililor de proces/activitati cu cerintele procedurilor aplicabile si inregistrarile ce vor fi mentinute.
 
Asistenta in cadrul auditului de certificare
Contactarea organismului de certificare, consultanta in completarea cererii de certificare si acordarea de asistenta la auditul de certificare.
 
   


Daffodil Consulting Services © 2007. All rights reserved