Organizatiile din intreaga lume, sunt preocupate in a demonstra grija lor continua pentru gestionarea pericolelor privind sanatatea si securitatea in munca, catre actionari, angajati, clienti, comunitate sau autoritati.

Cerintele legislatiei in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale devin din ce in ce mai restrictive, solicitandu-se in mod clar fiecarei organizatii sa-si identifice, evalueze si tina sub control riscurile si sa demonstreze angajamentul sau pentru sanatatea si securitatea angajatilor.
     
 
Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale ajuta in identificarea pericolelor, evaluarea si tinerea sub control a riscurilor ce rezulta din activitatile organizatiei atat in conditii de operare normale cat si in conditii anormale.

OHSAS 18001 este documentul recunoscut in mod oficial la nivel international ce stabileste cerintele pentru un sistem de management al sanatatii si securitatii in munca.
     
 
Beneficiile cheie aduse de acest sistem de management sunt:
- Imbunatatirea eficientei prin reducerea numarului de accidente si incidente de munca;
- Reducerea numarului de zile de absenta datorata accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;
- Reducerea sumelor platite ca despagubiri in cazul accidentelor de munca;
- Identificarea pericolelor si aplicarea de controale pentru eliminarea acestora sau reducerea lor la un nivel
  de risc acceptabil;
- Demonstrarea angajamentului privind respectarea cerintelor legale;
- Imbunatatirea relatiilor cu autoritatile.
 
Daffodil ofera servicii de consultanta pentru sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale conform OHSAS 18001.
 
 
Initierea procesului
Analiza solicitarii privind acordarea de consultanta si discutii cu managementul organizatiei pentru stabilirea termenului de finalizare, analiza si semnarea contractului de consultanta.
 
Evaluare initiala (audit diagnoza)
- Identificarea si analiza activitatilor derulate de organizatie pentru stabilirea domeniului de aplicare a sistemului de management, a activitatilor
  ce prezinta riscuri pentru sanatate si securitate;
- Analiza modului de lucru al organizatiei (elemente tehnico-organizatorice si practici curente);
- Analiza resurselor de care dispune organizatia : resurse umane si identificarea functiilor, conditiile de infrastructura (spatii, echipamente,
  etc);
- Analiza sistemului de inregistrari utilizat de organizatie precum si a preocuparii existente pentru protectia muncii;
- Analiza conformitatii cu legislatia in domeniul protectiei muncii.
 
Proiectarea sistemului
- Elaborarea structurii documentatiei sistemului de management;
- Identificarea activitatilor organizatiei cu o atentie sporita asupra celor ce pot genera riscuri semnificative privind sanatatea si securitatea;
- Identificarea cerintelor legale aplicabile;
- Stabilirea listei cu documentatia ce va fi elaborata in cadrul sistemului de management.
 
Elaborarea documentatiei sistemului de management
- Proceduri, instructiuni de lucru, politici, programe, planuri, inregistrari.
 
Instruirea
Instruirea personalului (management si personal operator) cu cerintele sistemului de management si cerintele documentatiei elaborate.
 
Acordarea de asistenta in implementarea sistemului de management
Instruirea responsabililor de proces/activitati cu cerintele procedurilor aplicabile si inregistrarile ce vor fi mentinute.
 
Asistenta in cadrul auditului de certificare
Contactarea organismului de certificare, consultanta in completarea cererii de certificare si acordarea de asistenta la auditul de certificare.
 
   


Daffodil Consulting Services © 2007. All rights reserved