De-a lungul timpului au fost dezvoltate o serie de standarde in domeniul sigurantei alimentului: standarde dezvoltate de marile lanturi de magazine, standarde de firma, reglementari legislative. Aplicarea acestor standarde in diverse zone ale lumii a facut relatiile commerciale internationale dificile in lipsa unui set de cerinte aplicabile oricarei organizatii din lantul alimentar.

ISO 22000 este primul standard international utilizat pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem de management al sigurantei alimentului ce urmareste sa reglementeze domeniul alimentar prin stabilirea unui set clar de cerinte si criterii pentru toti cei implicati in lantul alimentar.
     
 
Beneficiile aduse de acest sistem de management:
- Obtinerea increderii din partea consumatorilor;
- Reducerea riscurilor privind siguranta alimentului;
- Control eficient asupra proceselor;
- Imbunatatirea relatiei cu autoritatile;
- Imbunatatirea imaginii companiei in comunitate.
     
 
Daffodil ofera servicii de consultanta pentru sisteme de management al sigurantei alimentului conform ISO 22000.
 
 
Initierea procesului
Analiza solicitarii privind acordarea de consultanta si discutii cu managementul organizatiei pentru stabilirea termenului de finalizare, analiza si semnarea contractului de consultanta.
 
Evaluare initiala (audit diagnoza)
- Identificarea si analiza activitatilor derulate de organizatie pentru stabilirea domeniului de aplicare a sistemului de management;
- Analiza modului de lucru al organizatiei (elemente tehnico-organizatorice si practici curente);
- Analiza resurselor de care dispune organizatia : resurse umane si identificarea functiilor, conditiile de infrastructura (spatii, echipamente,   etc);
- Analiza sistemului de inregistrari utilizat de organizatie.
 
Proiectarea sistemului
- Elaborarea organigramei si stabilirea liniilor de autoritate si responsabilitate in cadrul compartimentelor/departamentelor/serviciilor;
- Identificarea proceselor organizatiei si discutarea punctelor critice de control;
- Identificarea cerintelor legale aplicabile;
- Stabilirea programelor preliminare de control operational;
- Stabilirea listei cu documentatia ce va fi elaborata in cadrul sistemului de management.
 
Elaborarea documentatiei sistemului de management
- Manualul sistemului de management;
- Proceduri de sistem;
- Studiu HACCP;
- Plan HACCP;
- Puncte Critice de Control (PCC);
- Proceduri operationale/ de proces/ instructiuni de lucru (numarul lor este conditionat de natura si complexitatea domeniului de activitate si de
  standardele ce vor fi utilizate ca documente de referinta.
 
Instruirea
Instruirea personalului (management si personal operator) cu cerintele sistemului de management si cerintele documentatiei elaborate.
 
Acordarea de asistenta in implementarea sistemului de management
Instruirea responsabililor de proces/activitati cu cerintele procedurilor aplicabile si inregistrarile ce vor fi mentinute.
 
Asistenta in cadrul auditului de certificare
Contactarea organismului de certificare, consultanta in completarea cererii de certificare si acordarea de asistenta la auditul de certificare.
 
   


Daffodil Consulting Services © 2007. All rights reserved