In peisajul economic actual, managementul securitatii a devenit o provocare complexa in toate ariile dar in special in ceea ce priveste lanturile de aprovizionare. Logistica si parteneriatele in domeniul aprovizionarii pot avea de suferit datorita caderilor sau a reglementarilor nationale si internationale variate. Companiile isi doresc sa asigure securitatea lanturilor de aprovizionare prin identificarea potentialelor amenintari, evaluarea riscurilor si implementarea de masuri de control.
     
 
ISO 28000:2007 a fost dezvoltat ca raspuns al cerintelor pentru un sistem de management al securitatii aplicabil tuturor elementelor implicate in lanturile de aprovizionare. Rolul sau este de a servi ca element de baza in identificarea pericolelor asupra securitatii lanturilor de aprovizionare, evaluarea riscurilor identificate si implementarea de masuri de control adecvate.

Cerintele ISO 28000:2007 includ toate aspectele critice ce vizeaza siguranta lanturilor de aprovizionare precum managementul informatiilor, ambalarea, depozitarea sau transferul bunurilor intre locatii si vehicule.
     
 
Majoritatea cerintelor acestui referential sunt de multe ori cerinte ale partenerilor de afaceri astfel ca adoptarea si implementarea ISO 28000 poate fi realizata mai usor de catre companie.

Daffodil ofera servicii de consultanta pentru sisteme de managementul securitatii canalelor de aprovizionare conform ISO 28000.
 
 
Initierea procesului
Analiza solicitarii privind acordarea de consultanta si discutii cu managementul organizatiei pentru stabilirea termenului de finalizare, analiza si semnarea contractului de consultanta.
 
Evaluare initiala (audit diagnoza)
- Identificarea si analiza activitatilor derulate de organizatie pentru stabilirea domeniului de aplicare a sistemului de management;
- Analiza modului de lucru al organizatiei (elemente tehnico-organizatorice si practici curente);
- Analiza resurselor de care dispune organizatia : resurse umane si identificarea functiilor, conditiile de infrastructura (spatii, echipamente,
  etc);
- Analiza sistemului de inregistrari utilizat de organizatie.
 
Proiectarea sistemului
- Stabilirea specificului canalelor de distributie utilizate si a parteneriatelor in acest domeniu;
- Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor privind securitatea canalelor de distributie;
- Stabilirea masurilor de control pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;
- Identificarea cerintelor legale aplicabile;
- Stabilirea listei cu documentatia ce va fi elaborata in cadrul sistemului de management.
 
Elaborarea documentatiei sistemului de management
- Proceduri, instructiuni de lucru, politici, programe, planuri, inregistrari.
 
Instruirea
Instruirea personalului (management si personal operator) cu cerintele sistemului de management si cerintele documentatiei elaborate.
 
Acordarea de asistenta in implementarea sistemului de management
Instruirea responsabililor de proces/activitati cu cerintele procedurilor aplicabile si inregistrarile ce vor fi mentinute.
 
Asistenta in cadrul auditului de certificare
Contactarea organismului de certificare, consultanta in completarea cererii de certificare si acordarea de asistenta la auditul de certificare.
 
   


Daffodil Consulting Services © 2007. All rights reserved