Conform Legii 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca, angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si de a proteja sanatatea angajatilor prin evaluarea riscurilor de accidente si imbolnavire profesionala pentru fiecare loc de munca.

Aceasta evaluare se concretizeaza prin stabilirea unor masuri care au ca scop:
- prevenirea riscurilor profesionale;
- informarea si formarea lucratorilor privind sanatatea si securitatea in munca;
- punerea in practica a mijloacelor ce permit aplicarea masurilor stabilite.
     
 
Evaluarea riscurilor asigura si ajuta angajatorul si persoanele desemnate cu responsabilitati in domeniul sanatatii si securitatii in munca:
- sa identifice pericolele existente;
- sa selecteze echipamentele/ utilajele materialele/substantele chimice utilizate la fiecare loc de munca ce pot
   pune in pericol sanatatea si securitatea angajatilor sau sa ia masurile necesare pentru a minimiza efectul
   celor existente asupra sanatatii si securitatii in munca;
- sa stabileasca prioritatile pentru imbunatatirea mediului de lucru;
- sa faca dovada autoritatilor competente ca au fost luate toate masurile pentru protectia angajatilor.
     
 
Evaluarea riscurilor presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
- evaluarea mediului de lucru in general si a locurilor de munca in particular;
- determinarea tuturor activitatilor si sarcinilor de munca asociate si evaluarea operatiilor care pot afecta
   sanatatea si securitatea angajatilor;
- analiza factorilor externi care influentaza locul de munca;
- analiza echipamentelor de protectie utilizate.
 
Rezultatul final al acestei evaluari este stabilirea unor masuri ce urmeaza a fi aplicate pentru a se elimina sau reduce pericolele asociate fiecarui loc de munca.
 
 
   


Daffodil Consulting Services © 2007. All rights reserved