Capacitatea de a putea relua si continua activitatea la parametrii asteptati intr-un timp cat mai scurt in urma unui dezastru de proportii sau a unui incident minor reprezinta o cerinta adresata din ce in ce mai des organizatiilor din toate ramurile de activitate.

Managementul continuitatii afacerii este un concept creat in scopul de a ajuta organizatiile sa intreprinda masurile necesare pentru a minimiza efectul oricaror perturbari.
     
 
Standardul britanic 25999 a fost elaborat de catre un grup de experti din toate ramurile economice in colaborare cu reprezentanti ai guvernului in scopul de a veni in intampinarea organizatiilor ce urmaresc sa proiecteze, documenteze si implementeze un sistem de management al continuitatii afacerii.
     
BS 25999 este compus din doua parti respectiv:

 •    Partea 1, Cod de Practica, este un ghid ce ofera recomandari cu privire la cele mai bune practici utilizate pentru un sistem de
          management al continuitatii afacerii

 •    Partea 2, Specificatie, furnizeaza cerintele pentru un sistem de management al continuitatii afacerii. Aceasta parte a standardului este
          utilizata pentru a demonstra conformitatea unui sistem de management al continuitatii afacerii pe parcursul unui audit de certificare.
 •  

   
  Initierea procesului
  Analiza solicitarii privind acordarea de consultanta si discutii cu managementul organizatiei pentru stabilirea termenului de finalizare, analiza si semnarea contractului de consultanta.
   
  Evaluare initiala (audit diagnoza)
  - Identificarea si analiza activitatilor derulate de organizatie pentru stabilirea domeniului de aplicare a sistemului de management;
  - Analiza modului de lucru al organizatiei (elemente tehnico-organizatorice si practici curente);
  - Analiza resurselor de care dispune organizatia : resurse umane si identificarea functiilor, conditiile de infrastructura (spatii, echipamente,   etc);
  - Analiza sistemului de inregistrari utilizat de organizatie.
   
  Proiectarea sistemului
  - Elaborarea organigramei si stabilirea liniilor de autoritate si responsabilitate in cadrul compartimentelor/departamentelor/serviciilor;
  - Identificarea proceselor organizatiei;
  - Identificarea cerintelor legale aplicabile;
  - Stabilirea listei cu documentatia ce va fi elaborata in cadrul sistemului de management.
   
  Elaborarea documentatiei sistemului de management
  - Manualul sistemului de management;
  - Proceduri de sistem;
  - Proceduri operationale/ de proces/ instructiuni de lucru (numarul lor este conditionat de natura si complexitatea domeniului de activitate si de
    standardele ce vor fi utilizate ca documente de referinta.
   
  Instruirea
  Instruirea personalului (management si personal operator) cu cerintele sistemului de management si cerintele documentatiei elaborate.
   
  Acordarea de asistenta in implementarea sistemului de management
  Instruirea responsabililor de proces/activitati cu cerintele procedurilor aplicabile si inregistrarile ce vor fi mentinute.
   
  Asistenta in cadrul auditului de certificare
  Contactarea organismului de certificare, consultanta in completarea cererii de certificare si acordarea de asistenta la auditul de certificare.
   
     


  Daffodil Consulting Services © 2007. All rights reserved